O spoločnosti

ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť, za 20 rokov svojej existencie sa vypracovala na stabilnú strojárenskú spoločnosť.

Na výrobnej ploche 3600 m2 zabezpečuje výrobu a predaj montovaných zostáv rôzneho stupňa zložitosti výrobku, podľa výkresovej dokumentácie dodanej zákazníkom. Technologické vybavenie spoločnosti umožňuje realizovať mechanické opracovanie komponentov s požiadavkami na dosahovanie presnosti opracovaných plôch IT 7, pri dodržaní maximálnych rozmerov obrobku v rozsahu 3500x2500x2000 (mm) a hmotnosti 10 ton.

Zváracie pracoviská sú vybavené modernými zváracími zdrojmi. Výrobky sú dodávané v dohodnutej povrchovej úprave.

Okrem výroby a predaja montovaných zostáv ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť, podniká v oblasti poskytovania služieb. V rámci tohto sekundárneho zamerania ponúka svojim klientom možnosť

  • Strojárenská výroba so zameraním na výrobu dielcov a montovaných zostáv podľa dodanej výkresovej dokumentácie a špecifikácie zákazníka.
  • Výrobu náhradných dielov do obrábacích strojov a technických zariadení.
  • Výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu obsluhy vyhradených technických zariadení zdvíhacích a viazačov bremien.

Momentálne nie je voľná žiadna pracovná pozícia.
galeria mapa

 

Kontakt Kontakt

Kontakt Contact Kontakt